Wie zijn we

Ons website-adres is: https://www.lebeaureizen.nl
Le Beau Reizen B.V. verzorgt onvergetelijke reizen naar Amerika, Canada en het Caribisch gebied. Om dit mogelijk voor te maken hebben wij persoonsgegevens nodig voor elke dossier voor onze bevestigingen en reisbescheiden aan u te kunnen versturen.

Over de bescherming van uw persoonsgegevens

Le Beau Reizen beschrijft haar privacy policy hieronder hoe wij omgaan met de door u aangeleverde persoonsgegevens en voor welke doel deze gebruikt wordt. Le Beau Reizen houdt zich aan de regels van de wet- en regelgeving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Le Beau Reizen:

 • Verwerkt Uw persoonsgegevens alleen in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Doelen en persoonsgegevens zijn hieronder beschreven;
 • Beperkt de verwerking van uw persoonsgegevens tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de aangevraagde doeleinden;
 • Vraagt uw toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Beschikt over technische en organisatorische beveiligings processen om ervoor te zorgen dat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd blijft;
 • Verstrekt geen persoonsgegevens aan andere partijen, alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Respecteert uw rechten omtrent uw persoonsgegevens.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Welke gegevens worden door Le Beau Reizen ververzamelt en voor hoelang?

Persoonsgegevens van klanten

Persoonsgegevens van klanten worden uitsluitend door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over uw arrangement;
 • Het uitvoeren en bevestigen van uw arrangement;

Grondslag voor aanleveing en verwerking van deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen arrangement

Uitsluitend om uw gewenste arrangement te realiseren, zal Le Beau Reizen de volgende persoonsgegevens aanu vragen:

 • Aanhef;
 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Adres (straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats, land);
 • Geboortedatum;
 • Kopie/Scan paspoort;
 • Gegevens over gezondheid;
 • Voorkeuren voor maaltijden en/of diëten

Toelichting op de gevraagde gegegevens

Le Beau Reizen vraagt om uw adresgegevens, zodat wij administratief een dossier voor uw kunt aanmaken voor de bevestiging en reisbescheiden. Voor vliegtickets, autohuur, camperhuur en sommige hotelaccommodaties hebben uw geboortedaum nodig.

Bewaartermijn

Deze persoonsgegevens worden door ons (alleen ten behoeve van de genoemde doelen) opgeslagen tot maximaal 5 jaar na uw reis. Paspoortkopieën zullen wij meteen na afloop van uw reis uit onze database verwijderen. Na de genoemde 5 jaar bewaren wij alleen nog de noodzakelijke gegevens voor de financiële administratie, waar een wettelijke termijn van 7 jaar voor staat.

Mochten we de gegevens na de bewaartermijn nog willen gebruiken voor analytische, historische of zakelijke doeleinden, dan anonimiseren wij uw gegevens. Dit houdt in dat deze gegevens dan niet meer te herleiden zijn naar u als persoon.

Met wie deelt Le Beau Reizen uw gegevens en waarom?

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Le Beau Reizen maakt gebruik van een derde partij voor:

 • Het uitvoeren van reizen (b.v. accommodaties, luchtvaartmaatschappijen, autohuur, camperhuur o.a.);
 • Het verzorgen van onze financiële administratie;
 • Het opslaan en verwerken van persoonsgegevens, boekingsgegevens en de communicatie met (potentiële) klanten (in de vorm van een CRM-systeem, boekingssysteem en offertesysteem);

Le Beau Reizen zult uw gegevens niet aan andere externe partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is.  Als bijvoorbeeld de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In dat geval is Le Beau Reizen dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Buiten de EU

Le Beau Reizen verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU, tenzij dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van uw arrangement.

Contact formulier

Als bezoekers onze online contactformulier invullen, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Beveiliging van uw gegevens

Le Beau Reizen heeft technische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

 • Le Beau Reizen hanteers een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op alle systemen;
 • Le Beau Reizen maakt back-ups van haar systemen om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;

Uw rechten

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of aan een andere partij.

Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor geven aan dit soort verzoeken. En heeft u eerder toestemming gegeven voor het verwerken van uw gegevens? Dan heeft u altijd het recht deze toestemming later weer in te trekken.